Ekspedicijos - uekc.lt

2019 m. rugpjūčio 12 – 16 dienomis Utenos rajono Saldutiškio seniūnijoje buvo surengta folklorinė ekspedicija. Ją organizavo Utenos kraštotyros muziejus ir Utenos etninės kultūros centras. Ekspedicijos medžiagą rinko etnomuzikologai Raimondas ir Rima Garsonai, pianistė, muzikos mokytoja Aušrinė Garsonaitė, Utenos meno mokyklos kapelos ,,Sietynėlis“ vyresnių klasių mokiniai – Augustinas Maniušis, Deividas Pernavas ir Jonas Ilčiukas. Aplankyti ir apklausti 22 pateikėjai, kurių pateikta informacija buvo surašyta į sąsiuvinius ir specialiai parengtas anketas. Bendrauta su muzikantais, dainininkais, pasakotojais, laidotuvių giedotojais, tautodailininkais ir kitais įdomiais šio krašto žmonėmis. Fotografuota, daryta audio ir video įrašai. Užfiksuota daug nuotraukų: 191 nuotraukos su tautodailininkų darbais, 408 dainų sąsiuvinių kopijos, 167 nuotraukos perfotografuotos iš albumų su aprašymais, 167 nuotraukos su atlikėjais, kaimo vaizdais ir kt. Audio įrašų trukmė 20 val. 27 min., video įrašų – 8 min. Užrašytos 46 dainos, 6 giesmės, 27 muzikos kūriniai, įvairūs pasakojimai, prisiminimai ir kt. Ekspedicijos medžiaga susisteminta, suvesta į katalogą. Anketiniai duomenys, sąsiuviniai, nuotraukos ir visi įrašai saugomi Utenos kraštotyros muziejaus archyve.

 

2018 m. rugpjūčio 13 – 17 dienomis Utenos rajono Leliūnų seniūnijoje buvo surengta folklorinė ekspedicija. Ją organizavo Utenos kraštotyros muziejus ir Utenos etninės kultūros centras. Ekspedicijos medžiagą rinko etnomuzikologai Raimondas ir Rima Garsonai, pianistė, muzikos mokytoja Aušrinė Garsonaitė, Utenos meno mokyklos kapelos ,,Sietynėlis“ vyresnių klasių mokiniai – Augustinas Maniušis ir Deividas Pernavas. Aplankyti ir apklausti 22 pateikėjai, kurių pateikta informacija buvo surašyta į sąsiuvinius ir specialiai parengtas anketas. Bendrauta su muzikantais, dainininkais, pasakotojais, laidotuvių giedotojais, tautodailininkais, renginių organizatoriais, medžiotojais ir kitais įdomiais šio krašto žmonėmis. Fotografuota, daryta audio ir video įrašai. Užfiksuota apie 1000 nuotraukų su pateikėjais, įvairiais jų darbais, rankdarbiais, gražiomis sodybomis ir kt. Perfotografuoti žmonių surinktų dainų, giesmių sąsiuviniai, senų albumų nuotraukos su vestuvių, šokių muzikantais ir kt. Audio įrašų trukmė 25 val. 23 min., video įrašų – 1 val. 50 min. Užrašytos 46 dainos, 65 giesmės, 11 eilėraščių, 7 rateliai ir virš 100 įdomių pokalbių, pasakojimų ir prisiminimų. R. Garsonas ekspedicijos medžiagą susistemino, suvedė į katalogą. Anketiniai duomenys, sąsiuviniai, nuotraukos ir visi įrašai saugomi Utenos kraštotyros muziejaus archyve.