Parama - uekc.lt

2% Parama Utenos etninės kultūros centrui

     Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę – nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio dalimi (iki 2 %) paremti pasirinktą ūkio subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. PRAŠOME paremti Utenos etninės kultgūros centrą, skiriant 2 proc. paramos gyventojų pajamų mokesčių sumos. Jūsų paramą planuojame panaudoti folklorinių ekspedicijų organizaviui, sukauptos medžiagos šifravimui ir leidybai, festivalių rengimui ir kt.

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 184244278

     Nusprendę per pajamų mokestį suteikti paramą Utenos etninės kultūros centrui, turite užpildyti nustatytos FR0512 versija 02 formos prašymą, kurio formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, galima gauti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje arba interneto adresu: http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10139389

     Prašymą pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos galite pateikti:
1. Elektroniniu būdu (prie Elektroninės Deklaravimo Sistemos (EDS) pasijungus tiesiogiai arba per elektroninės bankininkystės paslaugą);
2. Tiesiogiai įteikti mokesčių inspekcijos darbuotojui;
3. Siunčiant paštu (į voką įdėjus užpildytą FR0512 versija 02 formos prašymą)
adresas:
Valstybinė mokesčių inspekcija
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Adresas: Maironio g. 9A, LT-28142 Utena
Telefonas: 8 389 63 692

Iš anksto dėkojame.